სასაუბრო კლუბი/Conversation Club

ოქსფორდის აკადემიაში გაიხსნა  ს ა ს ა უ ბ რ ო   კ ლ უ ბ ი

უცხოელ სპეციალისტთან ერთად!

კლუბში გაწევრიანება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც გარკვეული ბაზა აქვს ენაში(მინიმუმ Elementary).

ჯგუფები კომპლექტდება სამ ეტაპად: Elementary, Intermediate, Advanced.

მსმენელთა ჯგუფებში გადანაწილება მოხდება ტესტირების და გასაუბრების საფუძველზე.


სწავლების გრაფიკი: კვირაში 3-ჯერ;

რეგისტრაციის გასავლელად აუცილებელია დარეკვა და დროების შეთანხმება ოქსფორდის აკადემიის ადმინისტრაციასთან.

 კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკის მსურველთათვის, ვისაც სურთ გაიუმჯობესონ საუბრის უნარ-ჩვევები და თავისუფლად შეძლონ კონტაქტების დამყარება ინგლისურ ენაზე.

 ინტერაქტიული გაკვეთილები შესაძლებლობას მისცემს მსმენელს აქტიურად ჩაერთოს მეცადინეობის მსვლელობაში, რაც მოხსნის როგორც ფსიქოლოგიურ, ისე ენის ბარიერს საუბრისას.

კურსის აღწერა:

 სწავლება მიმდინარეობს ოქსფორდის პროგრამით.

  • სრული კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე (12 შეხვედრა)
  • სრული კურსის ღირებულება: 170 ლარი
  • მსმენელთა რაოდენობა  ჯგუფში:  4-5 მსმენელი
  • შეხვედრის ხანგრძლივობა: 1.30 სთ.

სახელმძღვანელოები:

მსმენელები უფასოდ მიიღებენ ყველა საჭირო მასალას.

 კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერთიფიკატი.

 „ოქსფორდის აკადემია – წარმატებული კარიერის დასაწყისი!“

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply