ზოგადი ინგლისური

ზოგადი ინგლისურის კურსი/General English Course

დღესდღეობით ინგლისური ენა მსოფლიოში კომუნიკაციის ერთ-ერთი ძირითადი საშუალებაა, შესაბამისად სულ უფრო მეტი ადამიანი საჭიროებს ინგლისური ენის ცოდნას იმისათვის, რომ იყოს წარმატებული და მიაღწიოს დასახულ მიზანს.

ზოგადი ინგლისურის კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ კომპონენტის კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც აუცილებელია ენობრივი ბარიერის გადასალახავად.

ეს კურსი მოიცავს ხუთ მნიშვნელოვან პუნქტს: მეტყველებას, აუდიო სწავლებას, გრამატიკას, წერისა და კითხვის უნარების გაუმჯობესებას.

კურსის ინსტრუმენტებად გამოყენებულია უახლესი სახელმძღვანელოები, აუდიო მასალები, ჯგუფური დიალოგები, დისკუსიები მოცემული თემების მიხედვით და შუალედური ტესტები.

  • სწავლება მიმდინარეობს ოქსფორდის პროგრამებით, როგორც ჯგუფურად ისე ინდივიდუალურად;
  • ჯგუფში არის მაქსიმუმ 2-8 სტუდენტი;
  • მეცადინეობები ტარდება კვირაში 3-ჯერ;
  • გაკვეთილის ხანგრძლივობა ­- 1.30 სთ.
კვირაში ერთი დღე გაკვეთილს (საუბრის ნაწილს) უძღვება უცხოელი სპეციალისტი!

ზოგადი ინგლისურის კურსი საშუალებას აძლევს მსმენელებს დაეუფლონ უცხო ენას აკადემიურ დონეზე, რაც გულისხმობს:

  • გრამატიკის საფუძვლიან შესწავლას და მის საუბარში გამოყენებას;
  • სმენის უნარების განვითარებას ინგლისურ ენაზე;
  • ინგლისურად აზროვნებას და დახვეწილ მეტყველებას;
  • ინგლისურენოვანი თემების და წერილების წერას;

სწავლება მიმდინარეობს საფეხურების მიხედვით, სულ 7 საფეხური:

Starter                             2 თვე

Basic                               2 თვე

Elementary                      3 თვე

Pre-Intermediate             4 თვე

Intermediate                    4 თვე

Upper-Intermediate         4 თვე

Advanced                        4 თვე

(აქ მოცემულია კურსის ხანგრძლივობის მაქსიმალური ვადები)

მეორე საფეხურიდან გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერთიფიკატი.

ჯგუფური სწავლების ღირებულება:

   I-II        საფეხურები თვეში   90 ლარი
III-VII     საფეხურები თვეში 110 ლარი

 

VIP ჯგუფი (მხოლოდ 2 მსმენელი ჯგუფში)

   I-II        საფეხურები თვეში 150 ლარი
III-VII     საფეხურები თვეში 170 ლარი

 

ინდივიდუალური სწავლის ღირებულება:

ერთი თვე (12 აკადემიური საათი)  250 ლარი

სტუდენტები ისარგებლებენ სპეციალური 20% ფასდაკლებით!!!