ზოგადი ინგლისური

ზოგადი ინგლისურის კურსი/General English Course

დღესდღეობით ინგლისური ენა მსოფლიოში კომუნიკაციის ერთ-ერთი ძირითადი საშუალებაა, შესაბამისად სულ უფრო მეტი ადამიანი საჭიროებს ინგლისური ენის ცოდნას იმისათვის, რომ იყოს წარმატებული და მიაღწიოს დასახულ მიზანს.

ზოგადი ინგლისურის კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ კომპონენტის კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც აუცილებელია ენობრივი ბარიერის გადასალახავად.

ეს კურსი მოიცავს ხუთ მნიშვნელოვან პუნქტს: მეტყველებას, აუდიო სწავლებას, გრამატიკას, წერისა და კითხვის უნარების გაუმჯობესებას.

კურსის ინსტრუმენტებად გამოყენებულია უახლესი სახელმძღვანელოები, აუდიო მასალები, ჯგუფური დიალოგები, დისკუსიები მოცემული თემების მიხედვით და შუალედური ტესტები.

  • სწავლება მიმდინარეობს ოქსფორდის პროგრამებით, როგორც ჯგუფურად ისე ინდივიდუალურად;
  • ჯგუფში არის მაქსიმუმ 2-8 სტუდენტი;
  • მეცადინეობები ტარდება კვირაში 3-ჯერ;
  • გაკვეთილის ხანგრძლივობა ­- 1.30 სთ.

ზოგადი ინგლისურის კურსი საშუალებას აძლევს მსმენელებს დაეუფლონ უცხო ენას აკადემიურ დონეზე, რაც გულისხმობს:

  • გრამატიკის საფუძვლიან შესწავლას და მის საუბარში გამოყენებას;
  • სმენის უნარების განვითარებას ინგლისურ ენაზე;
  • ინგლისურად აზროვნებას და დახვეწილ მეტყველებას;
  • ინგლისურენოვანი თემების და წერილების წერას;

სწავლება მიმდინარეობს საფეხურების მიხედვით, სულ 7 საფეხური:

Starter                             2 თვე

Basic                               2 თვე

Elementary                      3 თვე

Pre-Intermediate             4 თვე

Intermediate                    4 თვე

Upper-Intermediate         4 თვე

Advanced                        4 თვე

(აქ მოცემულია კურსის ხანგრძლივობის მაქსიმალური ვადები)

ამ კურსის დამთავრების შემდეგ შესაძლებელია დამატებითი კურსების გავლა სტუდენტის სურვილის მიხედვით: FCE/IELTS/TOEFL

მეორე საფეხურიდან გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი, რომელიც სტანდარტებით გათანაბრებულია საერთაშორისოსთან, ხოლო სრული კურსის დამთავრების შემთხვევაში, კურსდამთავრებულები მიიღებენ საერთაშორისო სერთიფიკატს.

 

ჯგუფური სწავლების ღირებულება:

   I-II        საფეხურები თვეში   90 ლარი
III-VII     საფეხურები თვეში 110 ლარი

 

VIP ჯგუფი (მხოლოდ 2 მსმენელი ჯგუფში)

   I-II        საფეხურები თვეში 150 ლარი
III-VII     საფეხურები თვეში 170 ლარი

 

ინდივიდუალური სწავლის ღირებულება:

ერთი თვე (12 აკადემიური საათი)  250 ლარი