სერთიფიცირება

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ინგლისურ ენაში თქვენი დონის დამადასტურებელი საბუთი (სერთიფიკატი) გჭირდებათ და არ გაქვთ საკმარისი დრო კურსის გასავლელად და არსებული დონის ასამაღლებლად, ოქსფორდის აკადემია გაძლევთ შანსს პირდაპირ ჩააბაროთ გამოცდა და თქვენი ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი აიღოთ.

        გამოცდა ჩატარდება 4 ეტაპად:

  1. დონის განმსაზღვრელი წერითი ტესტი.
  2. გასაუბრება წერითი ტესტის საფუძველზე.
  3. წერითი ტესტი უკვე განსაზღვრული დონის მიხედვით.
  4. ზეპირი გამოცდა.

გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერთიფიკატი, სადაც მითითებული იქნება როგორც ინგლისურ ენაში უკვე განსაზღვრული დონე (Level), ასევე აკადემიური მოსწრების ნიშანი (Grade) .

 სერთიფიკატები გაიცემა შემდეგი საფეხურების მიხედვით : 

A1 – Elementary

A2 – Pre-Intermediate

B1 – Intermediate

B2 – Upper-Intermediate

C1 – Advanced

 სერთიფიკატის აღება შესაძლებელია გამოცდების ჩაბარებიდან

10 სამუშაო დღეში.

 სასერთიფიკატო გამოცდების ღირებულება :

A1 – B1 – 150 ლარი (ოთხივე ეტაპი)

B2 – C1  – 200 ლარი (ოთხივე ეტაპი)

დაჩქარებული (3 სამუშაო დღეში) – 250 ლარი  (ნებისმიერი საფეხური).

გადასახადის გადახდა მოხდება I და II საგამოცდო ეტაპის ჩაბარების შემდეგ.

გამოცდაზე დასარეგისტრირებლად საჭიროა დარეკოთ და წინასწარ ჩაეწეროთ.