საოფისე პროგრამები

საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს სიღრმისეულად შეისწავლოს Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet-Outlook-ის პროგრამები.

კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ პროგრამის შესწავლას, რომელიც საჭიროა კომპიუტერთან მუშაობისას.

აღნიშნული კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც ან საერთოდ არ ჰქონია შეხება კომპიუტერთან, ან აქვს სურვილი გაიღრმავოს ცოდნა ამ სფეროში.

კურსი მოიცავს  Windows 7, Word 2007-2010, Excel 2007-2010, PowerPoint 2007-2010, Internet-Outlook-ის პროგრამების შესწავლას.

პროგრამის აღწერა:

  • Windows 7 - კომპიუტერის აგებულება, მისი შემადგენლობა, ფანჯრის აგებულება და მისი მენიუს შესწავლა. დაკარგული ფაილების მოძებნა. პროგრამების ინსტალაცია და მისი ამოშლა. დოკუმენტის დისკზე/ფლეშკაზე ჩაწერა. შრიფტების ინსტალაცია. winrar ინფორმაციის დაარქივება და მისი გახსნა. ეკრანის ზომის/ფონის შეცვლა და დამცავის დაყენება.
  • Ms Word 2007-2010 - დოკუმენტის შექმნა, მისი დაფორმატება. დოკუმენტში ცხრილების აგება, სურათების და სხვა გრაფიკული გამოსახულების ჩასმა. CV-ის შედგენა, სვეტებად და სექციებად დაყოფა, სარჩევის შექმნა, შაბლონების გამოყენება, პრინტერთან და სკანერთან მუშაობა, დოკუმენტის დაცვა-დაპაროლება.
  • Ms Excel 2007-2010 - ცხრილში მონაცემების შეტანა და მისი ფორმატირება. ფორმულების შედგენა, ლოგიკური და ჯამური ფუნქციების შესწავლა, პირობითი დაფორმატება, ფილტრაცია, დიაგრამების აგება მონაცემთა ბაზაზე. ხელფასის უწყისის შედგენა, მონაცემთა ბაზის გაფილტვრა, სორტირება, ბეჭვდის პარამეტრები, დოკუმენტის დაცვა.
  • Ms Power Point 2007-2010 - სხვადასხვა სლაიდშოუების აწყობა და მუსიკის ფონზე მათი ჩვენება. 
  • Internet Explorer – ინფორმაციის მოძიება, ელექტრონული ფოსტის შექმნა.
  • Outlook-ის გამოყენება, წერილების მიღება-გაგზავნა, ინფორმაციის გადმოწერა

 

  • სრული კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე (12 შეხვედრა) 
  • სწავლების გრაფიკი: კვირაში 3-ჯერ;
  • შეხვედრის ხანგრძლივობა: 1 სთ.

დღეებს და საათებს თავად აირჩევთ თქვენი სურვილის მიხედვით.

 კურსის ღირებულება:

3-4 მსმენელი ჯგუფში -                                      100 ლარი

VIP ჯგუფი (მხოლოდ 2 მსმენელი ჯგუფში)  -    150 ლარი

ინდივიდუალური მეცადინეობა -                       200 ლარი

 

კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერთიფიკატი.

რეგისტრაციის გასავლელად აუცილებელია დარეკვა და წინასწარ ჩაწერა ოქსფორდის აკადემიის ადმინისტრაციასთან.