პოლიტიკური ტერმინოლოგია

პოლიტიკური ტერმინოლოგიის კურსის გავლა შეუძლიათ მათ, ვისაც  გარკვეული საფუძველი აქვთ ენაში, (მინიმუმ Intermediate; დონის დადგენა უფასოდ არის შესაძლებელი ჩვენთან ტესტირების და გასაუბრების საფუძველზე).

იმ შემთხვევაში თუ მსმენელს არ აქვს გარკვეული ბაზა ენაში, მსურველებს მოუწევთ ჯერ ზოგადი ინგლისურის კურსის გავლა (General English Course), ხოლო შემდეგ კი გადავლენ პოლიტიკური ტერმინოლოგიის კურსზე, რათა მათთვის რთული არ იყოს პოლიტიკური ტერმინების და ფრაზების გაგება.

კურსი შედგება 24 ლექციისაგან და გრძელდება 2 თვე.

განსახილველი თემატიკა:

  • პოლიტიკური სტატიები
  • პოლიტიკური ტერმინები
  • პოლიტიკური ფრაზები

კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

კურსის ერთი თვის ღირებულება: 

VIP ჯგუფი (მხოლოდ 2 მსმენელი ჯგუფში):                                 250 ლარი

ინდივიდუალური მეცადინეობა (12 აკადემიური საათი):            290 ლარი