გაძლიერებული Excel

გაძლიერებული Excel-ის სერთიფიცირებული კურსი

Advanced Level

ამ კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, ვისაც სურს სიღრმისეულად  შეისწავლოს Excel-ის პროგრამა სხვადასხვა პროფესიული მიზნებისთვის.

კურსი მოიცავს Excel-ის ფუნქციების დეტალურ განხილვას და მათ სწავლებას. ფუნქციების განხილვა ხდება პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე.

პროგრამის აღწერა:

 • ფილტრაცია, advanced filter, პირობითი დაფორმატება (Conditional Formatting), ავტოსიები, მათემატიკური და გეომეტრიული პროგრესიები;
 • შერეული ტიპის დიაგრამები და გრაფიკები; მონაცემთა კონსოლიდაცია;
 • ლოგიკური ფუნქცია IF;
 • ჩადგმული IF-ები And და Or ფუნქციებთან კომბინაციები;
 • სტატისტიკური ფუნქციები: (count if, Count ifs,Countblanc,Count A,Averageifs),  ფუნქცია Iferor;
 • მათემატიკური ფუნქციები: (SQRT, Int, Abs, Sumifs, Power, Product, Round, Roman, Randbetween, Trung, Large, Small);
 • ინფორმაციული ფუნქციები: (ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT, ISEVEN, ISODD)
 • თარიღის ფუნქციები:  (Date, Today, Day360, Month, Weekday, Networkday, Yearfrac, Now, time);
 • ტექსტური ფუნქციები: (Mid, Search, Find, Trim, Len, Left, Right, Rept, Concatenate, Upper, Proper, Lower) Text to Columns, Remove Dublicates,
 • Data validation: კრიტერიის დადგენა უჯრაში შეზღუდვის დასაწესებლად; Data table;
 • ფინანსური ფუნქციები: (Pmt, Nper, Rate, PV, FV, Goal Seek), სესხის გრაფიკის აგება, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლა;
 • ცხრილებისა და სიების დათვალიერება-დამუშავება: Lookup&Reference (Vlookup, Hlookup, Index, Match), Hiperlink;
 • დინამიური ცხრილები და მათი დიაგრამები (PivotTable, PivotChart), ოპტიმიზაციის და შეზღუდვების ამოცანები, პროგრამა Solver;

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან  როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მასალით.

 • პროგრამის ხანგრძლივობა: 3 კვირა (9 შეხვედრა)
 • სწავლების გრაფიკი: კვირაში 3-ჯერ;
 • შეხვედრის ხანგრძლივობა: 1 სთ.

დღეებს და საათებს თავად აირჩევთ თქვენი სურვილის მიხედვით. 

 კურსის ღირებულება:

 3-4 მსმენელი ჯგუფში -                                      135 ლარი 

VIP ჯგუფი (მხოლოდ 2 მსმენელი ჯგუფში)  -    180 ლარი

ინდივიდუალური მეცადინეობა -                       225 ლარი

 კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერთიფიკატი.

 რეგისტრაცია:

 კურსზე დარეგისტრირების წინაპირობას წარმოადგენს Excel-ის პროგრამის საბაზისო დონეზე ცოდნა.

 იმ შემთხვევაში, თუ მსმენელს არ აქვს საბაზისო ცოდნა Excel-ის პროგრამაში, მაშინ მას მოუწევს საწყისი საფეხურის გავლა – I დონე – Basic Level

 I დონე – Basic Level

 კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი მსურველისთვის, ვისც სურს თავიდან დაიწყოს Excel-ის პროგრამის შესწავლა და გაიმარტივოს საქმიანობა  სხვადასხვა ფუნქციის გამოყენებით.

 პროგრამის აღწერა:

 • Excel-ის ინტერფეისის შესწავლა, მონაცემების შეყვანა-რედაქტირება;
 • ცხრილური დოკუმენტების შექმნა, ფორმულების შედგენა;
 • ჯამური ფუნქციები: (Max, Min, Average, Count numbers),
 • ლოგიკური ფუნქცია IF; თანხის კონვერტაცია; აბსოლიტური და ფარდობითი მიმართვები;
 • სორტირება; ფილტრაცია; პირობითი დაფორმატება (Conditional Formatting); 

Paste Special-ის ბრძანებები; ცხრილების ტრანსფორმირება;

 • შერეული ტიპის დიაგრამები და გრაფიკები;
 • ბეჭვდის პარამეტრები; დოკუმენტის დაცვა.

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან  როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული მასალით.

 • პროგრამის ხანგრძლივობა: 2 კვირა (5 შეხვედრა)
 • სწავლების გრაფიკი: კვირაში 3-ჯერ;
 • შეხვედრის ხანგრძლივობა: 1 სთ.

 დღეებს და საათებს თავად აირჩევთ თქვენი სურვილის მიხედვით.

 კურსის ღირებულება:

3-4 მსმენელი ჯგუფში -                                        75 ლარი

VIP ჯგუფი (მხოლოდ 2 მსმენელი ჯგუფში)  -    100 ლარი

ინდივიდუალური მეცადინეობა -                      125 ლარი

კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერთიფიკატი.

სრული კურსის გავლის შემთხვევაში მოქმედებს სპეციალური ფასდაკლება დღის საათებში (10:00-17:00)

3-4 მსმენელი ჯგუფში -                                        190 ლარი (210  ლარის ნაცვლად)

VIP ჯგუფი (მხოლოდ 2 მსმენელი ჯგუფში)  -    250 ლარი (280 ლარის ნაცვლად)

ინდივიდუალური მეცადინეობა -                      300 ლარი (350 ლარის ნაცვლად)

 რეგისტრაცია:

 რეგისტრაციის გასავლელად აუცილებელია დარეკვა და წინასწარ ჩაწერა „ოქსფორდის აკადემიის“ ადმინისტრაციასთან.