სააბიტურიენტო პროგრამა

სააბიტურიენტო პროგრამა სპეციალურადაა შექმნილი მათთვის, ვისაც სურს ეროვნული გამოცდების ჩაბარება ინგლისურ ენაში.

კურსი ითვალიწინებს ყველა იმ კომპონენტის შესწავლას, რომელიც ეროვნული გამოცდის ჩასაბარებლადაა საჭირო.

აბიტურიენტი ისწავლის და გააკეთებს ზუსტად იმ აქტივობებს, რომლებიც გამოცდაზე შეხვდებათ.

სააბიტურიენტო პროგრამის გავლა შეუძლიათ მათ, ვისაც გარკვეული საფუძველი აქვს ენაში, (მინიმუმ Elementary; დონის დადგენა უფასოდ არის შესაძლებელი ჩვენთან ტესტირების და გასაუბრების საფუძველზე).

იმ შემთხვევაში თუ აბიტურიენტს არ აქვს გარკვეული ბაზა ენაში, მას მოუწევს ჯერ ზოგადი ინგლისურის კურსის გავლა (General English Course), ხოლო შემდეგ კი გადავა აბიტურიენტთა მოსამზადებელ ჯგუფში, რათა მისთვის რთული არ იყოს იმ ელემენტების გაგება, რომლებიც ეროვნული გამოცდის ჩასაბარებლადაა საჭირო.

სააბიტურიენტო პროგრამის ხანგრძლივობაა ცხრა თვე, (სრული კურსი), თუმცა მათ ასევე შეუძლიათ გაიარონ 3 თვიანი გადამზადების პროგრამა და განიმტკიცონ თავიანთი ცოდნა გამოცდაზე გასვლის წინ.

  • სწავლება მიმდინარეობს ოქსფორდის და ეროვნული გამოცდების პროგრამებით, როგორც ჯგუფურად ისე ინდივიდუალურად;
  • ჯგუფში არის 3-4 სტუდენტი;
  • მეცადინეობები ტარდება კვირაში 3-ჯერ;
  • გაკვეთილის ხანგრძლივობა – 1 სთ.

 

ჯგუფური სწავლების ღირებულება:

ერთი თვე (18 აკადემიური საათი) 120 ლარი

VIP ჯგუფი (მხოლოდ 2 მსმენელი ჯგუფში)

ერთი თვე (12 აკადემიური საათი) 170 ლარი

ინდივიდუალური სწავლების ღირებულება:

ერთი თვე (12 აკადემიური საათი) 250 ლარი