საბავშვო პროგრამა

             საბავშვო პროგრამები

საბავშვო პროგრამები სპეციალურადაა შექმნილი 6-დან 10 წლამდე ბავშვებისთვის და ეხმარება მათ ბავშვობის ასაკიდანვე ჩაიყარონ ხარისხიანი საფუძველი აკადემიური განათლების მისაღებად.

სწავლება მიმდინარეობს ოქსფორდის საბავშვო პროგრამებით და მიზნად ისახავს, რაც შეიძლება მარტივი და გასაგები ენით ისწავლონ პატარებმა ინგლისური ენის ძირითადი ელემენტები.

            სწავლება მიმდინარეობს საფეხურების მიხედვით.

  • სულ არის 4 საფეხური.
  • თითოეული მათგანი გრძელდება მაქსიმუმ 6 თვე.
  • ჯგუფში არის მაქსიმუმ 4 ბავშვი.
  • მეცადინოებები ტარდება კვირაში 2-ჯერ
  • გაკვეთილის ხანგრძლივობა 1 სთ.

ყოველი საფეხურის შემდეგ გაიცემა საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვანი სერთიფიკატი.

იმისათვის, რომ ბავშვისთვის მოსაწყენი არ იყოს სასწავლო პროცესი, კურსი ითვალისწინებს ისეთი ტიპის აქტივობებს, რაც ბავშვისთვის მეტად სახალისო და საინტერესო იქნება.

  • დიალოგები;
  • თამაშები;
  • სიმღერები;
  • ლექსები;
  • ზღაპრები;

მშობლის სურვილის შემთხვევაში პედაგოგი დამატებით  ამეცადინებს  მოსწავლეებს სკოლის პროგრამით გათვალისწინებულ გაკვეთილებს, რაც დაეხმარებათ მათ იყვნენ წარჩინებულები, როგორც ოქსფორდის აკადემიაში ასევე საჯარო სკოლაში.

მშობლები კი განთავისუფლდებიან იმ საზრუნავისგან, მოამზადა თუ არა ბავშვმა სკოლის გაკვეთილები.

ოქსფორდის აკადემიაში ბავშვი თავიდანვე სწავლობს წინადადების სწორად ჩამოყალიბებას, რაც მატებს მას თავდაჯერებულობას და ენობრივი ბარიერის გადალახვაში ეხმარება.

საბავშვო პროგრამაში მონაწილეობით ბავშვი ავტომატურად ხდება ოქსფორდის აკადემიის წევრი, რაც მას დაეხმარება ისარგებლოს სხვადასხვა ტიპის აქციებით საბავშვო პროგრამის დასრულების შემდეგ.

 კურსის ერთი თვის ღირებულება:

დრო 10:00 – 17:00 18:00 -21:00
ჯგუფური მეცადინეობა 80 ლარი 100 ლარი
VIP ჯგუფი (2 მსმენელი) 100 ლარი 120 ლარი
ინდივიდუალური 150 ლარი 170 ლარი