გაძლიერებული Excel-ის სერთიფიცირებული კურსი

ამ კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, ვისაც სურს სიღრმისეულად  შეისწავლოს Excel-ის პროგრამა სხვადასხვა პროფესიული მიზნებისთვის.

კურსი მოიცავს Excel-ის ფუნქციების დეტალურ განხილვას და მათ სწავლებას. ფუნქციების განხილვა ხდება პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე. ვრცლად…

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply