საზაფხულო სკოლა

 

საზაფხულო სკოლა ინგლისურ ენაში

საზაფხულო სკოლა განკუთვნილია მათთვის, ვინც დროის დეფიციტს განიცდის და სურს მაქსიმალური ცოდნა მიიღოს დროის მოკლე პერიოდში.

საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, მიუხედავად იმისა აქვს თუ არა ბაზა ენაში, თუ თავიდან სურს ინგლისური ენის შესწავლა.

სწავლება მიმდინარეობს ოქსფორდის პროგრამებით, რომელიც ითვალისწინებს ყველა იმ კომპონენტის შესწავლას, რომელიც ენობრივი ბარიერის გადალახვაში დაგეხმარებათ: მეტყველებას, აუდიო სწავლებას, გრამატიკას, წერისა და კითხვის უნარების გაუმჯობესებას. 

საზაფხულო სკოლაში მონაწილეებს შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ ერთ თვეში შეძლონ ორი თვის მასალის ათვისება. ე.ი.

„ინგლისური 2-ჯერ უფრო სწრაფად!“

  • საზაფხულო სკოლა ფუნქციონირებს ივნის-ივლისის თვეში.
  • მეცადინეობები ტარდება ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა.
  • გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 1სთ – 1,30 სთ.
  • მსმენელი თავად ირჩევს სასურველ დროს მეცადინეობის დასაწყებად.

სწავლება მომდინარეობს საფეხურების მიხედვით. სულ არის 7 საფეხური.

კურსის ხანგრძლივობა:

 

  • I-II საფეხური     –  1 თვე
  • III საფეხური      –  1,5 თვე
  • IV-VII საფეხური –  2 თვე

საზაფხულო სკოლის დამთავრების შემდეგ მსმენელები მიიღებენ საერთაშორისო სტანდარტების ორენოვან სერთიფიკატს გავლილი კურსის შესაბამისად.


ჯგუფური სწავლების ღირებულება:

 

ზოგადი ინგლისურის კურსი

რეგულარული ფასი


I-II  საფეხური (სრული კურსი)

200 ლარი


III    საფეხური (სრული კურსი)

360 ლარი


IV-VII საფეხურები (სრული კურსი)

480 ლარი